New Page 3

 Pesantren Online

Alfalah Darussalam

Akta Notaris No 35 Tgl 14 Oktober 2008, Ijin Operasional No. KD.11.20/5.A/PP.00/2515/08

 

 

Alamat: Jl. Raya Jepara-Semarang Km 21, Sidigede 15/03, Welahan, Jepara, 59464, Semarang, Jawa Tengah

Mustika Samudra Emas

Mustika Samudra Emas adalah karya supranatural dari Ust. Ajib. Cara kerja dari mustika ini tidak berdasarkan khodam yang bersemayam didalamnya, namun dari proses pengaliran energi yang dilakukan oleh Ust. Ajib. Mustika Samudra Emas ini adalah buah manis dari perjalanan tirakat selama 40 hari yang dilakukan oleh Ust. Ajib dalam upayanya membantu para klien ketika dihadapkan dengan kesulitan dalam mendapatkan kekayaan.

Mustika Samudra EmasTirakat yang dilakukan oleh Ust. Ajib sendiri bukanlah tirakat sesat yang mana harus memberikan tumbal sebagai imbalan dan beberapa sesajen untuk pelengkapnya. Sekali lagi tirakat ini bukan tirakat sesat. Mustika Samudra Emas adalah jenis batu akik yang sudah dialiri dengan energi hasil riyadhoh dan diselaraskan oleh Ust. Ajib agar energi yang dialirkan pada Mustika Samudra Emas bisa memberikan manfaat pada yang bersangkutan.

Energi dari hasil riyadhoh yang dialirkan pada Mustika Samudra Emas ini difungsikan untuk mendatangkan kekayaan, memperlancar rezeki dan memperbesar peluang untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Dalam proses pengisian energi yang dilakukan oleh Ust. Ajib, beliau juga telah mengalirkan energi yang bersumber dari kekuatan alam sebagai penyempurnaan dalam pengisian energi. Tujuannya adalah, agar Mustika Samudra Emas tersebut lebih mudah terkontaminasi dengan calon pengguna.

Bagaimana bentuk Mustika Samudra Emas?

Mustika ini berwujud batu akik yang berwarna hitam pekat dan memancarkan cahaya bintang bila terkena sorotan sinar. Cahaya berupa bintang yang ada pada Mustika Samudra Emas bukanlah khodam yang bersemayam di Mustika Samudra Emas, namun kilauan cahaya yang berpusat pada bagian tengah batu akik ini adalah wujud dari adanya interaksi energi hasil riyadhoh dengan diri si pengguna. Mustika Samudra Emas adalah sarana praktis dalam menarik kekayaan. Tidak perlu melakukan ritual ataupun mengamalkan amalan-amalan tertentu.

Apa saja manfaat yang terkandung didalam Mustika Samudra Emas?

Manfaat utama dari Mustika Samudra Emas adalah sebagai sarana praktis untuk menarik kekayaan. Sementara itu, manfaat-manfaat istimewa lainnya adalah sebagai berikut:

  1. Mempercepat proses kesuksesan Anda. Sehingga Anda akan dengan mudah dan merasa ringan dalam mengejar karir Anda.
  2. Sebagai media atau sarana kekayaan yang terbukti ampuh dalam mengatasi berbagai keluhan mengenai masalah kekayaan dan harta.
  3. Mendatangkan kekayaan dari empat penjuru arah mata angin.
  4. Dapat melindungi yang bersangkutan dari gangguan-gangguan ghaib yang kapan saja dapat mengintai keselamatan.
  5. Menutupi kekurangan diri secara kasat mata, sehingga orang lain akan lebih tertarik dengan Anda.
  6. Dapat menjaga keselamatan secara lahir dan batin.
  7. Dapat membuat Anda disegani dan terlihat berwibawa di mata semua orang.
  8. Sebagai sumber keberuntungan.

Dan tentunya masih banyak lagi manfaat lain yang terdapat didalam Mustika Samudra Emas. Beberapa manfaat yang kami sebutkan diatas adalah manfaat umum yang akan didapatkan oleh yang bersangkutan pada saat menggunakan Mustika Samudra Emas.

Siapa saja yang dapat menggunakan Mustika Samudra Emas?

Siapapun Anda, bila hajat Anda adalah ingin menjadi orang yang kaya dan semakin kaya. Maka Anda diperbolehkan untuk menggunakan Mustika Samudra Emas. Sejatinya Mustika Samudra Emas adalah sarana metafisik berbentuk batu akik yang memiliki sifat universal dan alamiah. Universal artinya menyeluruh, jadi boleh digunakan oleh pria maupun wanita, tidak terpaut oleh ras dan kepercayaan. Sedangkan alamiah artinya tidak menyertakan unsur-unsur mistik dalam tata cara penggunannya. Yang harus Anda lakukan setelah menerima paket dari kami adalah membaca dan mempraktekan sesuai dengan sarana yang dijelaskan.

Tata cara menggunakan Mustika Samudra Emas

Karena ukurannya yang terbilang cukup praktis, Mustika Samudra Emas ini bisa Anda bawa kemanapun saat bepergian. Tata cara penggunaannya sangat mudah. Setelah Anda menerima paket yang kami kirimkan ke alamat Anda, yang harus Anda lakukan adalah membaca tata cara penggunaan yang sudah kami sertakan dalam paket. Selanjutnya, Anda diharuskan melakukan proses penurunan energi dengan Garam Berkah secara jarak jauh. Adapun tata cara penurunan energi dengan Garam Berkah juga akan disertakan dalam paket yang kami kirimkan.

Inti dari tata cara penggunaan Mustika Samudra Emas ini adalah, melakukan penurunan energi secara jarak jauh dengan Garam Berkah dan menyimpan maupun menggunakan Mustika Samudra Emas kemanapun Anda bepergian agar berkah yang diharapkan selalu menyertai pengguna Mustika Samudra Emas.

Bagaimana cara perawatan Mustika Samudra Emas?

Tidak ada tata cara perawatan khusus untuk Mustika Samudra Emas. Seperti halnya benda-benda kesayangan Anda. Anda hanya diharuskan untuk menjaga dan merawatnya dengan baik agar tidak rusak dan hilang. Untuk Mustika Samudra Emas ini Anda juga tidak diharuskan menyediakan sesajen dan melakukan upacara ritual khusus. Oleh pakarnya (Ust. Ajib), Mustika Samudra Emas sudah melalui tahap penguncian energi dan lain sebagainya. Jadi jangan khawatir manfaatnya akan hilang bila Anda membawanya ke tempat-tempat tertentu.

Bagaimana hukum menggunakannya Mustika Samudra Emas?

Didalam agama yang kami anut, bertabarruk menggunakan benda-benda semacam itu adalah sah-sah saja hukumnya. Seperti halnya mengambil berkah dari air zam-zam. Mengambil berkah dan menggunakan benda seperti itu untuk bertabarruk adalah sah-sah saja hukumnya, asalkan ketika hendak meniatkan hanya meminta kepada Allah SWT semata.

Mahar untuk mendapatkan Mustika Samudra Emas

Mahar disini tidak difungsikan sebagai bentuk lain dari harga, sebab menurut ajaran yang kami anut, memperjualbelikan benda-benda yang kasat mata tidak diperbolehkan. Anggap bahwa mahar yang diberlakukan disini adalah semata-mata sedekah Anda pada kami yang sudah membantu merealisasikan keinginan Anda. Mahar yang ditentukan juga kami buat sedemikian kecil agar Anda tidak menganggap keberadaan mahar sebagai bentuk lain dari harga. Sedangkan mahar untuk memperoleh Mustika Samudra Emas adalah senilai Rp.1.780.000,-. Dibanding dengan mahar yang Anda bayarkan, manfaat dari Mustika Samudra Emas jauh lebih besar dan mungkin akan berguna bagi kehidupan Anda.

> > > Cara Pemesanan < < <

CUSTOMER SEVICE

CS. I (MH. Shodiq)

089 680 708 282
089 680 708 282
089 680 708 282
D4A6D2FA
081 328 131 411
081 328 131 411
membukabatin@gmail.com

CS. II (Mutia)

089 668 981 114
089 668 981 114
089 668 981 114
D42902C8
085 784 305 056
085 784 305 056
membukabatin@gmail.com